Tillhandahåller konsultation, service, underhåll och produkter av högsta kvalitet 

Vi erbjuder en rad olika tjänster och produkter 

KONSULTERING & SERVICE


Planering och genomförande av tekniska utredningar, konsultation gällande underhållsarbeten samt rådgivning av analyser gällande vatten, bränsle och smörjoljor.

KYLTEKNISKA

PRODUKTER


Kemikalier och oljor, personskyddsutrustning

och verktyg.


TEKNISK DOKUMENTATION


Underhållsjournaler, instruktioner, manualer och CE-märkning.