PRODUKTER

Vi erbjuder smörjoljor,

analystekniska produkter för kylindustrin, samt skyddsutrustning och förbandsmaterial.Kontakta oss för mer information och priser.


OLJOR & ADDITIV 

Texacos hela sortiment av oljor och kemikalier samt Fuch oljor. Diverse additiv för kyl- och petroleumindustrin med hög tillgänglighet vid beställning.

TEKNISKA PRODUKTER

Mätglas

För vattenhalt i ammoniakQuantofix

Teststickor för kontroll av  låga ammoniakhalter

Testkit för smörjoljeanalys

Inkluderar analyskommentarer

SKYDDSUTRUSTNING 

FRÅN DRÄGER

Vi erbjuder Drägers hela sortiment av personskydd, frilufts- och skyddsmasker samt en deras bärbara gasmätare.
FÖRBANDSMATERIAL 

FRÅN CEDERROTH

Cederroths sortiment av Första Hjälpen-artiklar och  förbandsmaterial.